سایت به نشانی http://feyz.kaums.ac.ir انتقال داده شد.

لطفا فقط از پایگاه جدید استفاده نمایید. اطلاعات و مقالات وارد شده در این سایت دیگر بررسی نخواهند شد.

   [Home ]     [ فارسي ]  
KAUMS Journal ( FEYZ ) awt-yekta مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
:: Main :: About :: Current Issue :: Archive :: Search :: Submit :: Contact ::
:: Volume 16, Number 7 (Supplement 2013) ::
Back to browse issues page 2013, 16(7): 749-750
XML Trace elements classification in human nutrition Print

Persian Abstract
Author(s): Mehri Aliasgharpour * , Marjan Rahnamaye-Farzami
Lecturer Faculty of the Reference Health Laboratory Research Center , aliasgharpour@health.gov.ir
Study Type: Research | Subject: General
Article abstract:

Background: A trace element is a dietary mineral that is needed in very minute quantities for the proper growth, maintaining and recovering the health status of the organism. Based on nutritional significance 19 trace elements have been indentified (WHO classification): 1- Essential elements such as copper etc. 2- Probable essential elements such as manganese etc. 3- Potentially toxic elements such as lead, & etc.

Materials and Methods: For this review article links such as http://www.britannica.com/EBchecked/topic/601406/trace-element; http://www.tree.com/health/supplements-trace-elements.aspx were used.

Results: Essential trace elements are required by man in amounts ranging from 50 ug to 18 mg per day. They act as catalyzers or are structural components of larger molecules. The 6 essential trace elements are Chromium, Copper, Zinc, Molybdenum, Selenium, and Iodine. Very little is known about the probable essential elements and they are thought unlikely to have a beneficial function in the life process of humans. They include manganese, silicon, nickel, boron, and vanadium. Potentially toxic elements, if present in excessive concentrations may be hazardous to health. However, there may be some possibility with essential functions for these elements. In this category fluoride, lead, cadmium, lithium, aluminum, arsenic, tin and mercury are included.

Conclusion: The role of small amounts of certain elements alone or in compound on living organisms has long been known. Although the principal elements regarded as essential for organisms are comparatively few, most are recognized poisonous. Further investigations are essential to complete important gaps in our knowledge on trace elements role in health and controlling diseases.

KeywordsTrace elements, Heavy metal poisoning, Organism and growth inhibitor,
Full text [PDF 129 kb]
* Corresponding Author Address: Ministry of Health and Medical Education, Tehran, I. R. Iran.
How to cite this article
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Aliasgharpour M, Rahnamaye-Farzami M. Trace elements classification in human nutrition. KAUMS Journal ( FEYZ ). 2013; 16 (7) :749-750
URL http://feyz.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-176-1003&slc_lang=en&sid=1
Send email to the article author

Add your comments about this article
Your username or email:

Write the security code in the box >
 
Back to browse issues page Volume 16, Number 7 (Supplement 2013)
مجله علمی پژوهشی فیض ::: دانشگاه علوم پزشکی کاشان KAUMS Journal ( FEYZ )
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.919 seconds with 695 queries by AWT YEKTAWEB 2657